Részvételi feltételek- Ajándékutalany

Ajándékutalvány akció részvételi feltételei - jelzáloghitel regisztráció

A www.hitel.hu az alább részletezett feltételek szerint 10.000.- Ft értékű ajándékutalványt nyújt annak a www.hitel.hu weboldalon regisztrációval rendelkező ügyfélnek, aki a hitel.hu-n keresztül érdeklődött valamely jelzáloghitel pénzügyi termék iránt, és amely érdeklődés alapján a HC Központ Kft pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységének igénybevételével legalább 5.000.000,- Ft kölcsönösszegű jelzáloghitel folyósításra kerül az ügyfél részére.

Az Akció időbeli hatálya:

Az Akció a 2018. január 1. 00:00-tól visszavonásig tart és a HC Központ Kft közvetítési tevékenységén keresztül folyósított hitelekre vonatkozik.

Az Akció részletes feltételei:

Az Ajándékutalványra az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén válik jogosulttá az ügyfél:

Az ügyfél a www.hitel.hu-n regisztrációval rendelkezik, és a hitel.hu-n keresztül „érdeklődik” jelzálogtermék iránt.

Az ügyfél igénybe veszi a HC Központ Kft pénzügyi szolgáltatás közvetítési szolgáltatását ( amely az ügyfél számára ingyenes).

A HC Központ Kft-n keresztül az ügyfél legalább 5.000.000,- Ft kölcsönösszegű jelzáloghitelt igényel az adott terméket nyújtó pénzintézettől, és az igényelt hitel folyósításra kerül, mely közvetítés és folyósítás tényét a hitelt nyújtó pénzügyi intézmény visszaigazolta a HC Központ Kft-nek.

A hitel igénylője és a hitel.hu-n regisztrált személye megegyezik.

Az Ajándékutalvány átadásához szükséges adatokat az ügyfél a HC Központ Kft rendelkezésére bocsátotta.

Ugyanazon banknál történő hitelkiváltás esetén kizárólag az eredeti kölcsön összegén felül igényelt legalább 5.000.000,- Ft összegű újabb kölcsön vonatkozásában lesz jogosult az ügyfél az Ajándékutalványra.

Az Ajándékutalvány átadásának módja

Az igényelt hitel folyósításának és az adott hitelügylet HC Központ Kft általi közvetítésének tényéről történő pénzintézeti visszaigazolást követően a hitel.hu e-mailben tájékoztatja az ügyfelet, hogy az Ajándékutalványra jogosulttá vált.

Az Ajándékutalványt a hitel.hu a kölcsön folyósítását követő 90 napon belül küldi meg az ügyfél részére az ügyfél által megadott postacímre küldött küldeményben.

HC Központ Kft tájékoztatja az ügyfelet, hogy amennyiben az Ajándékutalvány átadása abból az okból meghiúsul, mert az ügyfél a megadott elérhetőségein nem elérhető vagy a megadott postacímre küldött küldeményt az ügyfél nem veszi át, úgy az ezzel kapcsolatos felelősségét a HC Központ Kft kizárja.

Az Ajándék másra nem ruházható át, más termékre nem cserélhető, készpénzre nem váltható át. Az Ajándék átvételére kizárólag a pénzügyi termék igénylője jogosult.

A HC Központ Kft jogosult kérni az ügyféltől annak igazolását, hogy a kölcsön folyósítása megtörtént, továbbá jogosult ennek teljesítésétől függővé tenni az Ajándék kifizetését/átadását.

Egyéb tájékoztatás

Az Akcióban nem vehetnek részt a HC Központ Kft megbízó pénzügyi intézményeinek alkalmazottai illetve azok közeli hozzátartozói azon termékek vonatkozásában igényelt hitelek vonatkozásában, amelyeket a velük szerződésben álló pénzügyi intézmények nyújtanak.

A HC Központ Kft kártérítési kötelezettség nélkül fenntartja a jogot az Akció felfüggesztésére vagy törlésére, továbbá az Ajándékutalvány kifizetésének részben vagy egészben történő megtagadására, ha az Akció kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel.

Az ajándékutalvány utáni adófizetési kötelezettség teljesítése a HC Központ Kft-t terheli, melyhez szükséges adatokat Ügyfél az ajándékutalvány átvételét megelőzően köteles megadni.

Kelt: Budapest, 2018. január 1.


Ajándékutalvány akció részvételi feltételei - Lakástakarék-pénztár regisztráció

A www.hitel.hu az alább részletezett feltételek szerint 10.000.- Ft értékű ajándékutalványt nyújt annak a www.hitel.hu weboldalon regisztrációval rendelkező ügyfélnek, aki a hitel.hu-n keresztül érdeklődött valamely lakástakarék-pénztár pénzügyi termék iránt, és amely érdeklődés alapján a HC Központ Kft pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységének igénybevételével legalább 7.000.000,- Ft szerződéses összegű lakástakarék-pénztár szerződés megkötésre kerül az ügyfél részére.

Az Akció időbeli hatálya:

Az Akció a 2018. június 1. 00:00-tól visszavonásig tart és a HC Központ Kft közvetítési tevékenységén keresztül megkötött Lakástakarék-pénztári szerződésekre vonatkozik.

Az Akció részletes feltételei:

Az Ajándékutalványra az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén válik jogosulttá az ügyfél:

Az ügyfél a www.hitel.hu-n regisztrációval rendelkezik, és a hitel.hu-n keresztül „érdeklődik” jelzálogtermék iránt.

Az ügyfél igénybe veszi a HC Központ Kft pénzügyi szolgáltatás közvetítési szolgáltatását ( amely az ügyfél számára ingyenes).

A HC Központ Kft-n keresztül az ügyfél legalább 7.000.000,- Ft szerződéses összegű lakástakarék-pénztáriszerződés megkötésre és az első havi megtakarítás befizetésre kerül, mely közvetítés és szerződéskötés tényét a pénzügyi intézmény visszaigazolta a HC Központ Kft-nek.

A hitel igénylője és a hitel.hu-n regisztrált személye megegyezik.

Az Ajándékutalvány átadásához szükséges adatokat az ügyfél a HC Központ Kft rendelkezésére bocsátotta.

Az Ajándékutalvány átadásának módja

Az igényelt hitel folyósításának és az adott hitelügylet HC Központ Kft általi közvetítésének tényéről történő pénzintézeti visszaigazolást követően a hitel.hu e-mailben tájékoztatja az ügyfelet, hogy az Ajándékutalványra jogosulttá vált.

Az Ajándékutalványt a hitel.hu a kölcsön folyósítását követő 90 napon belül küldi meg az ügyfél részére az ügyfél által megadott postacímre küldött küldeményben.

HC Központ Kft tájékoztatja az ügyfelet, hogy amennyiben az Ajándékutalvány átadása abból az okból meghiúsul, mert az ügyfél a megadott elérhetőségein nem elérhető vagy a megadott postacímre küldött küldeményt az ügyfél nem veszi át, úgy az ezzel kapcsolatos felelősségét a HC Központ Kft kizárja.

Az Ajándék másra nem ruházható át, más termékre nem cserélhető, készpénzre nem váltható át. Az Ajándék átvételére kizárólag a pénzügyi termék igénylője jogosult.

A HC Központ Kft jogosult kérni az ügyféltől annak igazolását, hogy a kölcsön folyósítása megtörtént, továbbá jogosult ennek teljesítésétől függővé tenni az Ajándék kifizetését/átadását.

Egyéb tájékoztatás

Az Akcióban nem vehetnek részt a HC Központ Kft megbízó pénzügyi intézményeinek alkalmazottai illetve azok közeli hozzátartozói azon termékek vonatkozásában igényelt hitelek vonatkozásában, amelyeket a velük szerződésben álló pénzügyi intézmények nyújtanak.

A HC Központ Kft kártérítési kötelezettség nélkül fenntartja a jogot az Akció felfüggesztésére vagy törlésére, továbbá az Ajándékutalvány kifizetésének részben vagy egészben történő megtagadására, ha az Akció kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel.

Az ajándékutalvány utáni adófizetési kötelezettség teljesítése a HC Központ Kft-t terheli, melyhez szükséges adatokat Ügyfél az ajándékutalvány átvételét megelőzően köteles megadni.

Kelt: Budapest, 2018. május 31.